Open Library 2.0

Kort om projektet

Det åbne bibliotek er en succes! Nu skal konceptet bringes videre i omstillingen til fremtidens bibliotek (Bibliotek 3.0). En model, hvor servicefunktionen i det åbne bibliotek, med øget tilgængelighed og selvbetjening muliggjort af teknologi, skal bruges til at gentænke og levendegøre bibliotekets formidlingspraksis og interaktion med lokalsamfundets aktører. En gentænkning i netværksøkonomien med samskabelse som omdrejningspunkt. En bevægelse fra at være bibliotek, der servicerer brugere via offentlige resurser til et bibliotek, der er et aktivt og inkluderende fællesskab med borgere og skaber muligheder i et ligeværdigt forhold med civilsamfundets resurser i spil.
I det lys søsættes Open Library 2.0, der er et samarbejdsprojekt for bibliotekerne i region Midt. Målet er kortlægning af best practice, strategiudvikling, operationalisering i lokale projekter og dokumentation.
Samlet bevilling: 500.000 kr.
Afsluttet:
til

Kontakt

Herning Bibliotekerne