Open Access Monitor DK (OAM-DK): Indsamling, dokumentation og administration af publiceringsudgifter til Open Access

Kort om projektet

I Danmark har vi en grøn Open Access-strategi. Det betyder, at Open Access-publicering i princippet skal foregå
omkostningsneutralt og at universiteternes videnskabelige publikationer bør parallel-publiceres i et institutionelt
arkiv. På trods af, at den danske Open Access-strategi er grøn, bliver der dog på de danske universiteter både brugt
ressourcer på APC-betaling (=article processing charge, betaling for at gøre en artikel frit tilgængelig fra
udgivelsestidspunktet) i rent gyldne Open Access-tidsskrifter og i traditionelle betalingstidsskrifter, hvor man taler
om hybrid Open Access-publicering. Især den hybride model er dyr for institutionerne, da man i princippet dobbelt-betaler for både læseadgangen via e-licenserne og retten til at publicere via betalingen af APC. På universitetsbibliotekerne er man begyndt at monitorere omfanget af gylden og hybrid Open Access, men det viser sig vanskeligt at skaffe alle data. Projektet tilstræber at skabe et samlet overblik over universiteternes samlede
publiceringsøkonomi: Udgifter til både e-licenser såvel som hybride og gyldne APC-betalinger, da der ikke findes en central håndtering og monitorering af disse publiceringsgebyrer på de danske universiteter. Projektet vil endvidere tilstræbe at etablere ensartede, nationale workflows for administration og standarder for indsamling og dokumentation af data om muligt.

Kontakt

Kontaktperson Det Kongelige Bibliotek: Kira Stine Hansen