Open Access Barometer, 2015

Kort om projektet

Hermed afrapporterer ”Arbejdsgruppen angående udredning af et Open Access Barometer” sine undersøgelser og anbefalinger til ”Den Nationale Styregruppe for Open Access”. Arbejdsgruppen har i overensstemmelse med sit kommissorium (Bilag 1) undersøgt: de internationale erfaringer, trends og standarder, den danske tekniske og datamæssige infrastruktur samt registreringspraksis, de mulige nationale statistikker og deres formidling, tekniske løsninger, omkostninger og tidsplan ved implementering.

Begrundelse for tilsagn

Indstillingen overholder i relevant omfang følgende generelle kriterier for DEFF-ansøgninger:

• Projektet bidrager til realiseringen af visionen for DEFF og er i overensstemmelse med DEFFs mission
• Projektet skaber værdi for DEFFs målgrupper
• Projektet har en blivende effekt
• Resultaterne kan genbruges af flere uddannelses-, fag- og forskningsbiblioteker.
Samlet bevilling: 901.600 kr.
Afsluttet:
til

Kontakt

Kontaktperson Danmarks Tekniske Universitet: Mogens Sandfær