Nye Veje - etablering af ABM-hus i Maribo

Kort om projektet

Forprojektet vil afdække mulighederne for en ny type kultur- og borgerinstitution, der matcher ændringer i vidensamfundets vilkår og Lolland Kommunes demografiske situation. I en ny organisation i Maribo integreres Museum Lolland-Falster, LollandBibliotekerne og Lokalhistorisk Arkiv til én institution i ét hus med nye tilbud og rammer for borgerne. Projektet følger Modelprogram for folkebibl. med firerumsmodellen i et ABM-univers med vægt på nye brugerrelationer, partnerskaber og læringstilbud via radikal nytænkning af organisation og kompetencer. Projektet er principielt politisk vedtaget.

Begrundelse for tilsagn

Projektmodningen udmærker sig ved at forberede en ny fremtidig institutionsform, der samtidig tager højde for brugervinklen. Kulturstyrelsen vurderer, at projektmodningen er interessant og fremsynet og vil have potentiale til at bidrage til at løfte de udfordringer, der arbejdes med i Modelprogram for folkebiblioteker. Syddjurs og Roskilde kommuner arbejder med andre projekter om institutionsfællesskaber mellem bibliotek og museum. I sammenhæng med disse vil Maribos projekt kunne give vigtige erfaringer i udviklingen af fremtidens institutioner. Kulturstyrelsen anbefaler derfor, at der tages kontakt til de nævnte projekter.
Samlet bevilling: 70.000 kr.
Afsluttet:
til

Kontakt

LollandBibliotekerne