Nye målemetoder om brug af nye biblioteksrum

Kort om projektet

Det strategiske formål er at få ny, faktuel viden om borgernes brug af nye biblioteksrum. Projektet skal udvikle en model, som kombinerer forskellige data, bl.a. sensorskabte data og overvågningskamera med etnografiske og andre metoder. Maschine learning er en af de nye metoder. Målet er bygningsevaluering som kan bruges til løbende optimering af indretning, wayfinding, åbningstider, udstyr i lokaler, programmer og services. Forskere og andre folkebiblioteker inddrages løbende i modeludviklingen for at sikre kvalitet, anvendelighed, systematik og fremtidsværdi for folkebibliotekerne.

Samarbejdspartnere

Herning Bibliotekerne, Roskilde Bibliotekerne, Statens Museum for Kunst

Begrundelse for tilsagn

Projektet er nyskabende ift. at udvikle og teste metoder til dataindsamling, der kan anvendes til optimering af bygningsindretning, brug af rum mm. Kulturstyrelsen vurderer at projektet kan få stor betydning for fremtidens biblioteksindretning og brug.
Samlet bevilling: 460.000 kr.
Afsluttet:
til

Kontakt

Århus Kommunes Biblioteker