Nye indholdskoncepter for fremtidens fysiske bibliotek

Kort om projektet

Med det nye Tingbjerg bibliotek/kulturhus som ramme, udvikler projektet indhold og indholdskoncepter for fremtidens fysiske bibliotek. I et samarbejde med co-design forskere fra Kunstakademiets designskole mobiliseres brugere, borgere og medarbejdere omkring indholdsudviklingen af det nye bibliotek i Tingbjerg. Gennem åbne workshops, ide-udvikling og konkret afprøvning i det nye hus skabes en fælles design-proces, der fokuserer på det innovative og re-konfigurerbare biblioteksrum.

Indrapportering

Samarbejdspartnere

BIBLIOTEKET Rentemestervej

Begrundelse for tilsagn

Ansøgning indstilles til delvist tilsagn med følgende begrundelse:
Projektets egenfinanciering lever ikke op til kravet om medfinansiering på 40%. Bevillingen er derfor reduceret til 60% af den ansøgte sum, i alt kr. 1.362.000
Det er en bevillingsforudsætning at projektet løbende, for eksempel efter første år, formidler projektets delresultater i form af værktøjer, foruden den endelige case på modelprogrammets hjemmeside. Formidlingscasen aftales med modelprogrammets sagsbehandler Preben Aagaard Nielsen, prebni@kulturstyrelsen.dk
Samlet bevilling: 1.362.000 kr.
Afsluttet:
til

Kontakt

Biblioteket Rentemestervej