Nye brugere? En 180° nytænking af 'biblioteket'

Kort om projektet

Danske og internationale undersøgelser viser, at biblioteket er en kritisk vigtig institution for flersprogede borgere, og at segmenter i målgruppen anvender bibliotekerne forholdsvis mere end etniske danskere. Projekt vil via metodeudvikling og og brugerinddragelse helt nytænke bibliotekservices til målgruppen - nye services, nye rum og ny opsøgende formidlingstrategi. Den digitale udvikling skal tænkes ind i bibliotekernes måder at formidle til målgruppen, hvor der tages hensyn til kulturvaner og sproglige kompetencer. Projektet er unikt, da det helt nytænker tilbud, formidlingen og rummet.

Begrundelse for tilsagn

Projekt vil via metodeudvikling og brugerinddragelse nytænke biblioteksservices til målgruppen - nye services, nye rum og ny opsøgende formidlingsstrategi. Den digitale udvikling tænkes ind i bibliotekernes formidling til målgruppen, hvor der tages hensyn til kulturvaner og sproglige kompetencer. Projektet, som er meget bredt funderet, retter sig mod flersprogede ikkebrugere og arbejder med en vifte af brugerinddragende metoder. Projektet er ambitiøst og arbejder mod klart formulerede mål og succeskriterier.