Ny teknologi i biblioteksrummet

Kort om projektet

Den teknologiske dimension bliver stadigt vigtigere og dybere integreret i alt hvad mennesket gør. På biblioteket er det afgørende at koble denne dimension til formidlingen af litteratur og kultur, for at kunne formidle det litterære indhold og litteraturens livsvigtige egenskaber også til fremtidens bruger, skal der gøres eksperimenter med ny teknologi nu! Teknologi som er relativt dyr og avanceret i dag, kan blive sanseligt integrerede formidlingsredskaber i morgen, hvis vi i dag udvikler kvalificeret viden og ekspertise. Projektet skaber en installation baseret på den islandske saga om Njal, og formidler nordens ældste litteraturarv med den nyeste teknologi. Der undersøges sammenkobling mellem det digitale og det fysiske. Vi undersøger oplevelsesteknologi i biblioteksrummet med særligt fokus på hvordan den kan øge interaktivitet med brugeren, animation, projektion, identifikation, sanselighed, emotion og vi undersøger hvordan den teknologiske dimension kan fremhæve fortællingen.

Samarbejdspartnere

Albertslund Bibliotek, Gentofte Bibliotek, Reykjavik Hovedbibliotek og Gagarin.

Begrundelse for tilsagn

DDB finder, at projektet passer godt ind i temaet ”Nye teknologier til berigelse af biblioteksoplevelsen”. DDB vurderer, at der er tale om et ambitiøst og omfattende projekt, der kan have værdi for de brugere, der kommer i biblioteksrummet, samt strategisk værdi for bibliotekerne i form af undersøgelse og evaluering.

DDB finder dog, at det ikke fremgår tydeligt nok af ansøgningen, hvordan erfaringerne fra projektet skal deles for at opnå en national værdi for sektoren. Derudover er det uklart, hvad formålet med formidlingen er. DDB har derfor tildelt støtte til projektets konceptudviklingsfase, der ifølge projektets tidsplan afvikles i februar- juni 2018. I denne fase vil projektet iflg. tidsplanen afklare det nærmere indhold, design og formidling – svarende til en projektmodning. Projektet kan efter endt modningsfase med afsæt i et gennemarbejdet koncept søge om midler fra DDB’s projektpulje 2018 til det resterende projektforløb.
Samlet bevilling: 243.674 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til
Pulje: DDB puljen

Kontakt

Frederiksberg Bibliotekerne