Kort om projektet

At udvikle Ny Læring-aktiviteter (understøttende undervisning rettet mod folkeskolens overbygning og ungdomsuddannelserne), herunder undervisningsmateriale, og gøre undervisningsmaterialet med mere gratis tilgængeligt for bibliotekarer nationalt gennem et samarbejde mellem biblioteker, skoler og forlag.
At undersøge læringsrummet mellem skole og bibliotek mhp. udviklingen af en biblioteksdidaktik.

Indrapportering

Begrundelse for tilsagn

Det er en forudsætning for bevillingen, at projektet samarbejder med den indsats, der er valgt som nationalt indsatsområde for kompetenceudvikling i 2015 og 2016. Gentofte Centralbibliotek har af centralbiblioteksbevillingens udviklingsmidler fået tilsagn til et projekt til konceptudviklingsspor.