Nudging: nye greb i det selvbetjente biblioteksrum

Kort om projektet

Projektet skaber strategier for, hvordan biblioteker kan arbejde med nudge-tilgangen, og udvikler konkrete tiltag, der kan bidrage til udviklingen af de selvbetjente biblioteksrum. Nudging tilbyder et nyt blik på brugere og omgivelser og konkrete greb, som kan skabe reelle adfærdsændringer gennem ofte små og billige løsninger. Tilgangen kræver dog viden og
ekspertise, og dens potentiale er ikke tidligere undersøgt i stor skala i en bibliotekssammenhæng. Bygger videre på projektmodning 2013 via to spor: Pathfinding og Tryghed, ejerskab og aktiv deltagelse i det selvbetjente biblioteksrum.

Begrundelse for tilsagn

Projektet vil opbygge viden om brug af metoden nudging i udvikling af bibliotekernes servicedesign samt udføre en række prototyper. Kulturstyrelsen vurderer, at denne tilgang til servicedesign vil have bred interesse i både betjente og ubetjente biblioteker. Roskilde har dog tidligere modtaget tilskud til projektmodning i et nudging-projekt og har herfra allerede opnået en vis viden om metodisk brug af nudging bl.a. ved brug af konsulenter. Derfor vurderes det, at budgettet er for stort til projektets metodeafprøvning og beløbet nedjusteres derfor med kr. 200.000.
Samlet bevilling: 259.456 kr.
Afsluttet:
til
Temaer:

Kontakt

Roskilde Bibliotekerne