Novel Engineering til ungdomsuddannelserne

Kort om projektet

Forskning viser, at unge er udfordret på dybdelæsning grundet den øgede mængde multimodale tekster. Vi ved også, at der er behov for et nyt sæt kompetencer for at kunne begå sig fremadrettet.

Projektet søger at afdække konceptet Novel Engineering (herefter N.E.) muligheder for at styrke kompetencer inden for faglig læsning, designtænkning, problemløsning og innovation, samarbejdskompetencer og selvevaluering, og samtidig styrke læselysten og fordybelsesevnen. Projektet skaber fokus på læselyst ved at åbne teksten for modtagerne uafhængigt af deres læsefærdigheder og facillitere dannelsesprocesser i et foranderligt samfund.

N.E. er et amerikansk koncept, hvor deltagere læser en tekst med fokus på problemidentificering. Deltagerne forsøger at bygge løsninger på det fundne problem. Løsningerne testes som prototyper, og deltagerne giver hinanden feedback. Prototyperne forbedres efter den indkomne feedback og testes igen. Processen er iterativ og fortsætter således indtil, problemet vurderes løst. Konceptet har hidtil fortrinsvist været afprøvet på yngre målgrupper (børn) og med fokus på skønlitteratur.

Vi søger at teste konceptet af på følgende nye områder: En ny målgruppe (ungdomsuddannelserne) og et faglitterært genstandsfelt.
Projektet afdækker dels en række allerede eksisterende viden og erfaringer, og dels produceres der også viden i projektet. Projektet ender ud i min. fem færdige undervisningsforløb, samt en række anbefalinger, som bliver offentliggjort.

Samarbejdspartnere

Systime og Billund Bibliotekerne
Samlet bevilling: 155.300 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til

Kontakt