Non-readers i biblioteksrummet

Kort om projektet

Der er allerede en del erfaringer med projekter og forsøg med læsesvage i biblioteksøjemed; litteraturformidling, markedsføring og ikke mindst tilgængelighed af materialer og hjælpemidler. Vores erfaring med målgruppen tydeliggør dog, at tilgængelighed ikke gør det alene, og i IFLAs guidelines for ordblinde pointeres det da også, at relationen og det menneskelige møde er en vigtig del af processen.

Med udgangspunkt i disse erfaringer ønsker vi - ved hjælp af metoderne i Design Thinking - at opnå større kendskab til målgruppens adfærd og interesser og derudfra kunne udarbejde tiltag, som målgruppen rent faktisk benytter og får glæde af. Tiltag der involverer og medskabende inddrager grupper fra vores samarbejdspartnere.
Vi fokuserer på inspirations- og involveringsdelen i fire-rums modellen, med fokus på relationen og en stilladserende tilgang til borgere i deres omgang med litteraturformidling og kultur.
Vi forventer, at vores resultat kan benyttes af andre biblioteker til samme målgruppe – og måske også andre.
Samlet bevilling: 566.500 kr.
Afsluttet:
til

Kontakt

Aarhus Kommunes Biblioteker