National Open Access Platform

Kort om projektet

National Open Access Platform for danske tidsskrifter er et initiativ, der udspringer af Uddannelses- og Forskningsministeriets Nationale Strategi for Open Access i Danmark.
Det Kongelige Bibliotek skal drive den Nationale Open Access Platform for danske tidsskrifter i fremtiden. Den Nationale Open Access Platform er et samarbejdsprojekt mellem de danske universitetsbiblioteker og professionhøjskolerne. Med platformen tilbydes nye og trykte danske tidsskrifter hjælp til at overgå til digitalt format.
En national Open Access platform giver mulighed for at skabe en samlet indgang til alle danske videnskabelige tidsskrifter og skaber fundamentet for en bedre videnspredning og synliggørelse af dansk forskning via internettet.
Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) har bevilliget penge til den Nationale Open Access Platform, Open Journal Systemet (OJS) er efter nærmere analyse valgt som grundlag for platformen.

National open acces platform har fået to forskellige bevillinger:
I 2015 bevilling på 916.400 kr. i perioden 09-04-2015 til 01-12-2016
I 2016 bevilling på 619.000 kr. i perioden 08-12-2015 til 01-12-2017

Samarbejdspartnere

Det Kongelige Bibliotek, Aalborg Universitetsbibliotek, Syddansk Universitetsbibliotek, Roskilde Universitetsbibliotek
Samlet bevilling: 1.535.400 kr.
Afsluttet:
til

Kontakt

Kontaktperson KB: Leif Andersen