National konsolidering af DMPonline-organisation og support

Kort om projektet

Den stigende mængde af forskningsdata øger behovet for data
management. Forsknings- og uddannelsesministeriet
inkluderede ligefrem data management i deres ”Code of Conduct”
for redelig forskning. Data Management Planner (DMPonline) er et
open source gratis-program til data håndtering.Projektet vil etablere
en dansk DMPonline-installation med tilhørende drifts- og
supportorganisation, med henblik på at tilbyde forskere nemt
tilgængelig og relevant hjælp til udarbejdelsen af data
management-planer. Selv om DMPonline i sig selv er et ganske
enkelt værktøj, er kommunikationen og tilpasningen vigtigt for at
kunne udbrede brugen af DMPonline, som en integreret del af en
god praksis for forvaltning af forskningsdata.

Kontakt

Kontaktperson Det Kongelige Bibliotek: Kira Stine Hansen