Modning af ALMA og Ny Primo til danske fag- og forskningsbiblioteker

Kort om projektet

Målet for projektet er at professionshøjskolerne UCC og Metropol går forrest i forhold til at modne ALMA/Ny Primo i en dansk kontekst ved at integrere ALMA med Netpunkt og skabe interaktion med følgende tjenester:

• Interlibrary lånesamarbejde (ILL)
• Forsideservice
• Samsøgning i Artikelbase og i danske e-bøger
• Import, eksport samt genbrug af bibliografiske poster fra DanBib

Professionshøjskolerne UCC og Metropol har underskrevet kontrakt med Ex Libris om at overgå til ALMA og Ny Primo fra august 2017. Kontrakten er underskrevet efter afholdelse af en udbuds-forretning, og overgangen til ALMA og Ny Primo opfylder UCC og Metropols ambitioner om et bibliotekssystem, der håndterer elektroniske ressourcer på samme hensigtsmæssige måde som de fysiske, og som tilvejebringer en logisk og intuitiv søgeadgang for brugerne i såvel bibliotekernes fysiske som elektroniske samlinger og ressourcer.

Alma og Ny Primo har ikke tidligere været taget i anvendelse af danske fag- og forskningsbiblioteker. Professionshøjskolerne UCC og Metropol vil i 2017 som de første offentlige biblioteker overgå til ALMA og Ny Primo og ibrugtage et moderne bibliotekssystem, som hostets i ”Skyen”.

Indrapportering

Samarbejdspartnere

Professionshøjskolen Metropol
Samlet bevilling: 400.000 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til
Temaer:

Kontakt

Kontaktperson Professionshøjskolen Metropol: Lars Kofod-Jensen