Modelprogrammet og fremtidens organisation

Kort om projektet

Med udgangspunkt i Modelprogrammet for folkebibliotekerne vil Vesthimmerlands Biblioteker, Michael Nørager og Jens Thorhauge udvikle, teste og evaluere en metode til, hvordan fremtidens biblioteksorganisation skal designes. Projektet vil bygge videre på et forandringsforløb, hvor erfaringerne har vist, at der er behov for at imødekomme den aktuelle biblioteksudfordring med en mere dynamisk organisation. Projektet vil derfor afprøve en spaghettiorganisationsmodel, der gør det muligt at omsætte Modelprogrammets principper i praksis. Målet er at implementere en tidssvarende organisationsstruktur.

Begrundelse for tilsagn

Projektet omhandler organisationsudvikling i forbindelse med omstilling til fremtidens bibliotek. Målet er at operationalisere modelprogrammets principper i en strategi der kan anvendes fremadrettet lokalt og nationalt. Projektet er væsentligt i det strategiske arbejde med modelprogrammet. I projektet indgår Mariager Fjord og Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne som samarbejdspartnere hvilket sikrer, at projektet testes i andre landkommuner, der evt. kan have andre udfordringer end Vesthimmerland. Projektet udmærker sig ved at inddrage universitetsforskning. Såfremt projektet opnår resultater der i evalueringen og/eller forskning skønnes væsentlige for modelprogrammet ønsker Kulturstyrelsen disse publiceret på modelprogrammets hjemmeside.
Samlet bevilling: 220.000 kr.
Afsluttet:
til

Kontakt

Vesthimmerlands Biblioteker