Modeller for den digitale læsesal

Kort om projektet

Der en bevægelse mod at magasiner udelukkende udkommer digitalt. F.eks. Mandag Morgen, hvis ugebrev nu kun findes digitalt. Derudover begynder de danske aviser at kræve betaling på deres hjemmesider. Brugersituationen omkring læsning af magasiner og aviser i fysisk form, har typisk haft en mere lystbetonet karakter, end brugen af biblioteket øvrige digitale ressourcer som f.eks. databaser. Derfor er der behov for, at bibliotekerne udtænker særlige modeller for formidling af digitale magasiner og aviser i det fysiske rum.

Indrapportering

Begrundelse for tilsagn

Projektet vil via designskitser levere modeller for hvordan bibliotekerne fremadrettet kan indrette ’læsesale’, som tager højde for fremtidens digitale publiceringsformer. Projektet er i god overensstemmelse med indsatsområdets formål og vil udvikle bud på nye formidlingsformer, der aktiverer et relativt overset område i udviklingen af fremtidens bibliotek. Kulturstyrelsen mener, at projektet udmærker sig ved at have en fast tilknyttet designer, som i forvejen kender biblioteker og kan visualisere de modeller, der vil fremkomme af projektet, til gavn for den øvrige biblioteksverden. Dertil kommer, at projektet lægger vægt på at mindst én af de udviklede modeller vil blive implementeret – hvilket vil sikre at modeludviklingen er praksisnær og brugbar.
Samlet bevilling: 47.000 kr.
Afsluttet:
til

Kontakt

Silkeborg Bibliotekerne