Model for temasamarbejde på de danske biblioteker

Kort om projektet

Projektet vil udvikle en ny model for, hvordan bibliotekerne nationalt og effektivt kan samarbejde om tværgående aktuelle temaer. Temaerne skal være samfundsaktuelle, debatskabende og brugerinddragende. For at opnå størst mulig gennemslagskraft og synergi har bibliotekerne brug for partnere. I denne omgang har vi valgt DR som partner fordi de har en public service forpligtelse der ligger meget tæt op ad bibliotekernes formål. For at opnå et professionelt udtryk samarbejder vi med et reklamebureau. Vi ønsker at eksperimentere med
udviklingen af grafiske og digitale markedsføringspakker.

Begrundelse for tilsagn

Projektets mål er, at udvikle en model for nationale samarbejder om aktuelle samfundsrelevante temaer. Alle CB’ere og en lang række biblioteker samt DR indgår i projektet. Der er på nuværende tidspunkt ikke en effektiv model for nationale temasamarbejder. På denne baggrund vurderes projektet at være af stor væsentlighed, da den påtænkte model understøtter bibliotekernes public service forpligtigelse og er relevant for bibliotekerne som en attraktiv samarbejdspartner for organisationer og erhvervsliv. Projektet tager afsæt i evaluering af to nationale temasamarbejder og har dermed et godt afsæt for en videre udvikling af koordineringen af området.