Mix din kulturarv: fortæl, fortolk, form

Kort om projektet

Projektet griber fat i kulturel identitet og unges fascination af teknologi. Ved at unge selv skal give deres bud på kulturarven, trækkes på en generel tendens i ungdomskulturen hvor unge er vant til at udtrykke sig hele tiden; Facebook, Instagram osv. Dette kanaliseres over i egne fortællinger om ’min kulturarv’. Projektet er et partnerskab med folkeskolen. Med afsæt i forenklede Fælles Mål tilbydes indhold omkring Innovation og entreprenørskab, Kultur og samfund samt Tekst og medier til udskolingsklasserne gennem sammenhængende læringsforløb. Underviserne indgår i udviklingen af værktøjer.

Indrapportering

Begrundelse for tilsagn

Afgørelse:
Med forbehold for Aktstykket om udlodningsmidler til kulturelle formåls endelige vedtagelse (forventet i maj måned 2016) får Helsingør Kommune tilskud på 307.250,00 kr. til Mix din kulturarv: fortæl, fortolk, form.
Samlet bevilling: 307.250 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til

Kontakt

Helsingør Kommunes Biblioteker