Mit rum for læring og oplevelser

Kort om projektet

Alle 7 biblioteker står overfor fælles udfordringer om børns kulturelle og digitale dannelse i forhold til den nye skolereform. Ud fra Skolereformens indsatsområder vil vi samarbejde om at finde gode, fælles overgange i tilbudene - tilpasset barnets alder. Parterne vil lære og udvikle undervejs og invitere kolleger fra både biblioteks- og skoleverdenen ind i projektet på bl.a. 3 faglige seminarer. Enndvidere foretages lokale brugerundersøgelser med fokus på børn. SDU medvirker med faglige input. Indretningsideer og input til lokale digitaliseringsstragegier indgår også. Studieture.

Begrundelse for tilsagn

Der er tale om et perspektivrigt projekt på tværs af syv mindre biblioteker, der med afsæt i den kommende folkeskolereforms indsatsområder vil skabe en sammenhængende biblioteksbetjening af børn. Kulturstyrelsen vurderer, at projektets resultater vil have stor praktisk anvendelighed for mange andre biblioteker i Danmark. Kulturstyrelsen finder det især positivt, at projektet vil sætte fokus på samarbejde med lokale it-undervisere samt tænke aktiviteterne ind i lokale digitale strategier.
Samlet bevilling: 1.321.000 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til

Kontakt

Ikast-Brande Bibliotek