Mit bibliotek-min scene: nye veje til vidensdeling

Kort om projektet

Projektet ønsker at udvikle en metode for, hvordan man med lokale partnerskaber og samskabelse med nye brugergrupper kan gøre bibliotekets rum og ressourcer til en attraktiv og
alternativ scene for vidensdeling og informations- og formidlingsudpakning i lokalmiljøet. Projektet vil udvikle anbefalinger til, hvordan man kan skabe et fysisk univers for en digital
vidensplatform, der formidler en bred vifte af arrangementer. Projektet tager udgangspunkt i lokale aktøres egne aktiviteter, der gives et taktilt og rumligt udtryk i biblioteksrummet i
samskabelse med bibliotekets faglige personale.

Begrundelse for tilsagn

Projektet udvikler metoder ift. samarbejdsdrevet innovation, co-creation og brugerinddragelse med udgangspunkt i lokale aktørers egne aktiviteter. Der gives et taktilt og rumligt udtryk i biblioteksrummet i samskabelse med bibliotekets faglige personale. Dermed udvikles en model for, hvordan man gennem lokale partnerskaber og samskabelse med nye brugergrupper kan gøre bibliotekets rum og ressourcer til en attraktiv, alternativ og aktuel scene for lokalsamfundets vidensdeling, der kobler det digitale og fysiske. Projektet, som er meget bredt funderet, bygger desuden på relevante erfaringer fra bl.a. Modelprogram for folkebiblioteker.