Mere digital litteraturforsyning

Kort om projektet

Folkebibliotekerne oplever et stigende behov blandt borgerne for digital faglitteratur. Det viste undersøgelsen i projekt Digital litteraturforsyning entydigt i foråret 2016. Den viste også et behov for at øge kendskabet på bibliotekerne til de nuværende muligheder. Projektet iværksætter tiltag som øger borgernes adgang til digital faglitteratur ved at forbedre udnyttelsen af de nuværende muligheder via en kampagne målrettet biblioteker samt ved at arbejde for at udvide mulighederne for adgang.
Samlet bevilling: 136.200 kr.
Afsluttet:
til

Kontakt

Herning Bibliotekerne