Maskinel registrering af e-bøger der er ældre end 5 år

Kort om projektet

Vi ønsker at etablere en automatisk løsning for
dannelse af metadata og poster på e-bøger, hvor
forlægget er en bestemt udgave af en tidligere
udgivet bog, og hvor forlægget er mere end 5 år
gammelt. Via vores daglige flow af e-bogstitler fra
Publizon ønsker vi i første omgang maskinelt at
oprette poster på de titler der indeholder forlæggets
ISBN. Senere vil vi udvikle matchprogrammer til de
titler, hvor ISBN ikke findes i forlægget for
e-bogen. Mængdemæssigt har L & R meddelt, at de
vil digitalisere 15.000 titler i løbet af de næste par
år og Gyldendal op i mod 10.000 titler (det er
allerede i gang). Posterne vil blive behandlet og
kodet som retrospektiv nationalbibliografi. I øvrigt
henviser vi til referatet fra mødet i Bibliografisk
Råd den 11.3.2016 "Nationalbibliografisk behandling
af digitaliserede materialer" (+ bilag 3).
Samlet bevilling: 357.875 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til
Temaer:

Kontakt

Anders Cato
aca [at] slks.dk