Lyveskolen for viderekomne

Kort om projektet

Med ”Lyveskolen for viderekommende” ønsker Odense Centralbibliotek at formidle og videreudvikle det oprindelige Lyveskoleprojekt til en model for alternativ litteraturformidling, der etablerer Lyveskolen som et bæredygtigt, tilbagevendende tilbud til skoler og biblioteker.

Begrundelse for tilsagn

Kulturstyrelsen indstiller at ansøgningen imødekommes med det fulde ansøgte beløb under forudsætning af, at ansøger får minimum seks nye deltagende biblioteker i projektet, gerne fra mindre kommuner. Samarbejdsaftalerne skal eftersendes til Kulturstyrelsen senest den 8. januar 2016.
Samlet bevilling: 443.950 kr.
Afsluttet:
til

Kontakt

Odense Centralbibliotek