Lyveskolen – Fortælleprojekt og App

Kort om projektet

Der oprettes Lyveskoler, som gennem fortælleforløb skal lære drenge at fortælle den overbevisende skrøne, som skaber levende billeder inde i hovedet på tilhøreren. Der produceres en App, med tilhørende webdel på Pallesgavebod, hvor de mange løgnehistorier kan deles. Projektet afsluttes med en Lyve-festival, hvor der kåres og præmierer de bedste løgnehistorier fra de deltagende Lyveskoler. Det frække og lidt provokerende ved at man faktisk kan gå på en Lyveskole og få opgraderet sine evner til at fortælle den gode løgn vil appellere til målgruppen og er ikke set før.

Begrundelse for tilsagn

Ideen med en lyveskole og afsluttende lyvefestival for drenge, der har lyst til at lære at fortælle overbevisende skrøner, har givetvis potentiale for at slå an hos målgruppen, hvis fortællerkompetencer må formodes at blive udviklet proportionalt med deres interesse i projektet.
Det anbefales at udvikle det tilhørende digitale produkt som en hjemmeside i responsive design, hvortil der kan linkes fra diverse app stores. Desuden anbefales det at tænke en kobling til Palles Gavebod ind i projektet, evt. i form af etablering af en biblioteksklub.
Samlet bevilling: 473.000 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til

Kontakt

Odense Centralbibliotek