Lyt lige - den musikalske kuffert

Kort om projektet

”Den musikalske kuffert” er metafor for en musikalsk ballast, børn kan bære med sig i livet, i institutionen, i hjemmet og på deres dannelsesrejse. Kufferten fyldes med gode oplevelser, viden og forståelse af musikkens mangfoldighed. Musik skaber glæde, billeder, følelser, opmærksomhed, stemninger og historier. Musik stimulerer lysten til at lære, den skaber nysgerrighed og positive sociale relationer.

Vi vil sætte følgende i spil:
1/ Vi vil bruge bibliotekernes musikalske viden, rum og musikmaterialer på en ny, spændende og engagerende måde ved at introducere børn for musikkens genrer, stilarter, perioder og bredde. Samtidig skal børnene prøve kræfter med kendte og mindre kendte måder at skabe musik på. Gennem aktiv lytning og udfoldelse udfordres børnenes musikalske fantasi.
2/ Vi vil udvikle læringsforløb til indskoling og mellemtrin i samarbejde med folkeskolens musiklærere,
musikpædagoger, lokale musikskoler og musikere. Forløbene tænkes ind i Fælles mål på områderne: musikforståelse og musikalsk skaben.
3/ Vi vil kompetenceudvikle bibliotekets medarbejdere, så vi bliver endnu bedre til at målrette musikformidlingen for børn og børnefamilier. Vi skal forstå målgruppens opfattelse af musik, og arbejde med virkemidler, så vi kan formidle musik, der ikke nødvendigvis er kendt af børnene.
4/ Vi vil udvikle en musikalsk kuffert, der kan ”pakkes ud” og bruges på større og mindre biblioteker. Erfaringsmaterialet udbredes via korte forløb for biblioteksansatte, i øst og vest Danmark.

Begrundelse for tilsagn

Med forbehold for Aktstykket om udlodningsmidler til kulturelle formåls endelige vedtagelse (forventet i maj måned 2018) får Vejle Kommune tilskud på 385.000,00 kr. til Lyt lige - den musikalske kuffert.
Samlet bevilling: 385.000 kr.
Afsluttet:
til

Kontakt

Stefan Nüchel
stefn [at] vejlebib.dk