Lystlæsning i Gymnasie & Udskoling

Kort om projektet

Projektets udspring er, at børn og unge i stigende grad har svært ved at holde fokus og indlære. Projektet går derfor ind og underbygger, at lystlæsning – det at læse ”for sjov” – er udviklende og relevant for den samlede evne til at indlære og holde koncentrationen – også for dette segment.
I projektet prioriteres lystlæsningen så højt, at den sættes på skoleskemaet i gymnasier/udskoling 1-2 gange pr. uge, hvorved de unges evne til koncentration, fordybelse og læring opøves – til gavn for det faglige niveau og fokus. Biblioteket går ind og understøtter lystlæsningen ved at invitere på fastlagte inspirationsbesøg og understøtte de unge til at finde (for dem) relevant litteratur til lystlæsningstimerne – samt styrke deres kendskab til biblioteket (igen også til gavn for andre fagligheder). Derudover planlægges større events for samtlige klasser i skolen/gymnasiet med forfatterbesøg med fokus på læsningens betydning for disse.

Indrapportering

Billedgalleri

Begrundelse for tilsagn

Med forbehold for Aktstykket om udlodningsmidler til kulturelle formåls endelige vedtagelse (forventet i maj måned 2018) får Københavns Kommune tilskud på 285.441,00 kr. til Lystlæsning i Gymnasie & Udskoling.
Samlet bevilling: 285.441 kr.
Afsluttet:
til

Kontakt

Finn Petersen
finnpe [at] kff.kk.dk