Lokalt samarbejde kræver lokal udformning

Kort om projektet

Folkeskolereformen åbner for samarbejde med andre aktører end der er tradition for. Skolen kan styrke læringsmiljøet ved at udnytte de læringsresurser og uformelle læringsmiljøer, som findes i lokalsamfundet. I Projektmodningsfasen undersøges nærmere hvordan skole og nærsamfund bedst griber de nye samarbejdsmønstre an. Hvordan kan skoler bevæge sig ud i lokalsamfundet? Og hvordan skolen skal agere for at nærsamfundet (virksomheder, institutioner og andre lokale aktører) værdsætter at have skolen som samarbejdspartner? Er det muligt for andre aktører at facilitere nytteværdien af skolens læring?

Begrundelse for tilsagn

Projektmodningen ønsker at undersøge, hvilke muligheder der ligger i at folkeskolereformen åbner for samarbejde med andre aktører end der er tradition for. Tesen er, at skolen kan styrke læringsmiljøet ved at udnytte de læringsresurser og uformelle læringsmiljøer, som findes i lokalsamfundet. Det er et spændende og relevant projekt, der kan komme ud af denne projektmodning. Havde der været tale om et egentligt projekt, ville andre kommuner kunne drage stor nytte af erfaringerne. Men der ansøges om et beløb, der ligger en del uden for rammerne af en projektmodning, og med en projektmodning er der ingen sikkerhed for om der senere bliver tale om et egentligt projekt. Kulturstyrelsen vurderer, at der med et tilsagn på kr. 165.000 kan komme egentlige resultater og praktiske erfaringer ud af projektet.

Kontakt

Odder Kommunes Skoleudviklingsafdeling