Lokalsamfundets innovationsrum

Kort om projektet

Projektet skaber strategier og tre konkrete koncepter for, hvordan bibliotekernes kan skabe lokalsamfundets innovationsrum. Projektet sætter udviklingen af borgerdrevne fysiske rum for innovation, udfoldelse og kreativ produktion i spil i bibliotekerne og gør innovation praksisnær. Grundstoffet er viden og kultur samt muligheden for at blande vidensdomæner, som ellers ikke kommer i berøring med hinanden. Forskning og partnerskaber benyttes aktivt i projektets opbygning. Andre biblioteker inviteres til at deltage i følgegruppen, og der tilbydes praktikforløb for andre biblioteker.

Samarbejdspartnere

Aarhus Kommunes Biblioteker
Samlet bevilling: 1.473.000 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til

Kontakt

Roskilde Bibliotekerne