Littlab-Laboratoriet

Kort om projektet

Gennem samskabelse og socialt entreprenørskab inddrages målgruppen i transformationen af biblioteket til et kreativt læringsrum - et litteraturlaboratorie. Projektet tager afsæt i mødet med bibliotekets nye nabo Vestegnen HF & VUC, Rødovre. Littlab åbner bibliotekets døre og litteraturen for VUC’s elever. Sammen udvikles og afprøves eksperimenterende og innovative litteraturformidlingsstrategier og -metoder, der gør elevernes læsenød til læselyst og får dem til at bruge biblioteket.
Samlet bevilling: 149.500 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til

Kontakt

Rødovre Bibliotek