Litteraturlisteautomaten 2.0

Kort om projektet

Projektets formål er at udvikle en webbaseret applikation til at generere litteraturlister. Indledningsvist vil der blive lavet en foranalyse med inddragelse af målgruppen. Rent praktisk skal applikationen gøre det nemt for eleverne at lave en litteraturliste og et redskab for bibliotekarerne at henvise til, når de vejleder i at lave litteraturlister. Målgruppen for applikationen er primært elever på de studieforberedende ungdomsuddannelser, hvor det er nødvendigt at vedlægge litteraturliste i forbindelse med større projektopgaver. Universiteterne har på individuel basis tegnet licens til forskellige referencehåndteringsprogrammer f.eks. Mendeley og RefWork, som de studerende kan anvende, men der findes os bekendt ikke noget tilsvarende tilbud for ungdomsuddannelserne.

Indrapportering

Dokumenter

Samarbejdspartnere

Gentofte Centralbibliotek

Begrundelse for tilsagn

Det vurderes på baggrund af den vedlagte statistik, at løsningen opfylder et behov hos målgruppen og har værdi for brugerne. Det anses for at være af strategisk værdi for bibliotekerne at kunne tilbyde en relevant løsning til elever og studerende. Det er afgørende, at projektet forholder sig til løsningens samspil til bibliotekernes øvrige løsninger for at sikre national udbredelse
Samlet bevilling: 355.000 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til
Pulje: DDB puljen

Kontakt