Litteraturformidling på de sociale medier

Kort om projektet

Med projektet skabes et første korps af litteraturformidlere, der er aktive 16/7 på sociale medier såsom Facebook og Twitter. Korpset modtager undervisning i teknik og præsentation og mødes til gensidig kritik og inspiration. Der skrives både korte og længere indlæg og linkes flittigt til hinanden og til (net)bibliotekerne. Initiativet udnytter netværkseffekten til at nå nye brugere og etablere korpset som online personligheder og biblioteket som stemme i den større kulturdebat uden for murene.

Begrundelse for tilsagn

Det er en bevillingsforudsætning, at projektholder indsender
konkretiserede mål og succeskriterier til Kulturstyrelsen til godkendelse
inden den 1. april 2015.