Litteraturen finder sted - interaktiv og begivenhedsorienteret formidling

Kort om projektet

Projektet udvikler biblioteket som offentligt rum for ny litteratur. Fokus er på nye digitale og performative genrer. Gennem eksperimenter gives disse nye genrer en plads i bibliotekets formidling, så et bredt publikum får oplevelsen af dem. I samarbejde med forfattere og nye partnere realiserer projektet formidlingsløsninger, der knytter det fysiske rum med det virtuelle og skaber et litterært nærvær for forskellige brugersegmenter. Erfaringerne samles i et idekatalog samt i en række anbefalinger til folkebibliotekernes fremtidige litteraturformidling.

Begrundelse for tilsagn

Projektet er karakteriseret ved en høj grad af nyhedsværdi og rummer et stort potentiale i forhold til at kvalificere folkebibliotekernes arbejde med litteraturformidling. Det udfordrer bibliotekernes traditionelle litteraturformidling og bruger den nye litteraturs dialogiske og begivenhedsorienterede karakter til at skabe oplevelser og kilder til inspiration, både i det fysiske og det digitale biblioteksrum. Det er især positivt, at projektet munder ud i et katalog med ideer til nye formidlingskoncepter, som biblioteker over hele landet kan implementere i deres arrangementsvirksomhed.
Samlet bevilling: 1.808.317 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til

Kontakt

Roskilde Bibliotekerne