Litteratur hver dag – En national kampagne

Kort om projektet

Herning bibliotekerne vil gennemføre en projektmodning til konceptudvikling af en landsdækkende, gentagende litteraturformidlingskampagne, der skal nå ud til alle danskere. Hertil skal der udvikles konkrete ”formidlingsgreb” – hvormed litteraturen bliver aktualiseret og formidlet på nye måder. Med projektet skabes der ydermere stærkere samarbejdsrelationer mellem litteraturens aktører: Biblioteker, forlag, forfattere.

Begrundelse for tilsagn

Med forbehold for Aktstykket om udlodningsmidler til kulturelle formåls endelige vedtagelse (forventet i maj måned 2018) får Herning Kommune tilskud på 75.250,00 kr. til Litteratur hver dag – En national kampagne.
Samlet bevilling: 75.250 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til

Kontakt

Sara Jørgensen
bibsaj [at] herning.dk