Legende læsning – Sprogstimulering af førskolebørn i nytilkomne flygtningefamilier i Hillerød Kommune

Kort om projektet

Projektet vil udvikle nye koncepter for arbejdet med sprogstimulering af førskolebørn i nytilkomne flygtningefamilier i Hillerød Kommune. Vi vil understøtte børnenes sproglige udvikling, ved at give flygtningemødrene forståelse for vigtigheden af læsning og tidlig literacy. Det gør vi ved at sætte biblioteket aktivt i spil og skabe et fælles mødested på biblioteket, med fokus på læsning og sprogstimulering for mødrene og deres børn.