LEANbusiness; den legende entreprenør

Kort om projektet

Arbejdet med innovation og entreprenørskab kan være overvældende for den enkelte lærer; ofte gøres til et projekt i sig selv i stedet for at tænke det som det ekstra redskab, det kan være for den enkelte elev.
LEANbusiness-modellen anvendes i dag i erhvervslivet, men skal gennem projektet ”oversættes” til en skoleversion, som er let tilgængelig for lærere og elever.
Der bliver tale om en form for ”plug and play”, som er let at gå til, og som kan anvendes i alle fag og kombineres med forskellige læringsmål. Eleverne kan gå gennem alle faser af det at være entreprenant, men de kan også nøjes med fx idegeneringsfasen og bruge den til eks. skriftlige opgaver i dansk, hvor emnet er frit og kreativiteten skal stimuleres og/ el. tøjles.

Indrapportering

Dokumenter

Begrundelse for tilsagn

Med forbehold for Aktstykket om udlodningsmidler til kulturelle formåls endelige vedtagelse (forventet i maj måned 2016) får Ringkøbing-Skjern Kommune tilskud på 55.755,00 kr. til LEANbusiness; den legende entreprenør.