Læseløft 10-13 år – med frivillige i skoler og biblioteker

Kort om projektet

Udvikling af samarbejde mellem bibliotek og folkeskole om børns læsning og kulturelle dannelse ved inddragelse af frivillige, også i skoletiden. Dette vil ske via målrettede rekrutteringsforløb overfor forældre, bedsteforældre m.fl. Der vil blive inddraget 1-2 skoler i hver af de 3 kommuner, og vi vil i samarbejde udvikle workshops/frivilligkurser, hvor de frivillige lærer, hvordan man støtter børns læsetræning og læselyst – som et supplement til skolernes undervisning.