LæseHelte - comming up

Kort om projektet

I samarbejde med VidensBy Sønderborg (http://www.vidensby.com/) etableres 6-8 ambassadørkorps med 6-8 elever fra 4. årgang fordelt på minimum 6 skoler. Målet er at italesætte lystlæsning og skabe en stemning af lystlæsning, der smitter. Sammen med de deltagende børn og skoler skal vi blive klogere på, hvordan glæderne ved at være fordybet i at læse kan sprede sig blandt kammerater og venner.
Ambassadørkorpset skal være frontløbere på denne opgave. Naturligt på skolen og i skoleregi, men også i deres omgangskreds og fritidsliv, i det omfang det giver mening. Gennem projektets aktiviteter sættes der fokus på formidlingen af læseoplevelsen og følelsen af at forsvinde ind i en historie.
Gennem fællesskabet i det enkelte korps, og en række fælles aktiviteter og workshops på tværs af alle korps, inkluderes de deltagende børns ideer i arbejdet med at sprede læselyst og læseglæde.

Begrundelse for tilsagn

Med forbehold for Aktstykket om udlodningsmidler til kulturelle formåls endelige vedtagelse (forventet i maj måned 2018) får Sønderborg kommune tilskud på 389.220,00 kr. til LæseHelte - comming up.
Samlet bevilling: 389.220 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til

Kontakt

Birgitte Slot Ulstrup
bult [at] sonderborg.dk