Læseforældre

Kort om projektet

Undersøgelser (bl.a. Børns læsevaner 2017) viser, at børn slipper læsningen, når de går i 5. klasse, men også at forældre slipper børnene i forhold til læsning. Det er slut med højtlæsning og godnathistorier, og forældre ved ikke, hvordan de kan inspirere deres store børn til læsning udover de 20 min. pligtlæsning, som skolerne dikterer. Når vi samtidig ved, at en af de største inspiratorer og motivatorer til læsning er forældrene (især mor), er der god grund til, at bibliotekerne ikke kun har litteraturformidlingsstrategier, der koncentrerer sig om børnene, men også fokuserer på og skaber et materiale, der henvender sig til forældrene for derigennem at inspirere og motivere deres børn til lystlæsning.

Gennem undersøgelser af målgruppen og på baggrund af forskning, bibliotekspersonalets og skolelæreres erfaringer og faglighed udvikles læselystmateriale, der kan bruges i skoleregi. Materialet udvikles med biblioteket som tydelig afsender, men kan bruges af lærere til refleksion og samtale på forældremøder. I materialet er der bl.a. læseråd, anbefalinger, tips fra andre forældre, inspiration, vejledning og information. Formidlingen tilrettelægges så den involverer forældrene fx via samtalekort, en læse-køreprøve-film e.a. Projektet samarbejder med en skole om udvikling af materialet og det testes på forældre gennem skoler i region Nordjylland. Materialer gøres tilgængelige på Aula og der kan plukkes i materialet, så det tilpasses forældrene til børn i den enkelte lokale klasse.

Indrapportering

Billedgalleri

Video

Samarbejdspartnere

Brønderslev Bibliotek, Mariagerfjord Bibliotekerne, Morsø Folkebibliotek, Rebild Bibliotekerne og Vesthimmerlands Biblioteker. Derudover Gug Skole.
Samlet bevilling: 103.885 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til

Kontakt