Kort om projektet

Projektet afholdes i et samarbejde mellem folkeskoler og bibliotek i Herning kommune. Min. 14 skoleklasser gennemgår et innovationsforløb, hvori de arbejder med udfordringen: Hvordan får I jeres forældre til at læse mere? Lærere klæder eleverne på med innovationsværktøjer, mens biblioteket giver eleverne viden om litteratur og læsning. Dette sætter eleverne i stand til både at udtænke metoder og udføre dem i praksis i lokalområdet som læsemotiverende indsatser med deres forældre som målgruppe.

Indrapportering

Dokumenter

Begrundelse for tilsagn

Udviklingspuljen til folke- og skolebiblioteker yder primært tilskud til konsulentbistand, konferencer/seminarer frikøb af eget personale. Herning Bibliotekerne har ud af et samlet ansøgt beløb på 198.000 kr. ansøgt om 100.000 kr. til materialer. Tilskuddet er reduceret med 50.000 kr. til udgiftsposten "materialer". Det er Kulturstyrelsens vurdering, at det vil være muligt at opnå en højere grad af lokal finansiering af denne udgiftspost. Alternativt kan materialedelen nedskaleres. Det er en bevillingsforudsætning, at Herning Bibliotekerne indsender et revideret budget til godkendelse senest 1. februar 2015. Budgettet skal indeholde en udspecificering af materialeudgifterne.

Kontakt

Herning Bibliotekerne