LÆRINGSKULTUR, VIDENDELING OG DIGITALE VÆRKTØJER

Kort om projektet

Formålet er, med særligt fokus på samarbejdet mellem skole og sfo, at udvikle og kvalificere arbejdet med digitale værktøjer. I samarbejde med de faglige fyrtårne for indskolingen og de pædagogiske fyrtårne for sfo’en vil skolebibliotekets medievejledere sætte fokus på, hvordan anvendelsen af digitale værktøjer i skole og sfo iscenesættes, udvikles og spredes blandt lærere og pædagoger. Vi forventer at skabe resultater i form af nye måder at dele viden på samt at skabe grobund for udvikling af samarbejdet mellem lærere og pædagoger og af skolens medie- og vejledningskultur.

Indrapportering

Dokumenter

Begrundelse for tilsagn

Projektet er en udvikling af en tidligere gennemført projektmodning. Ønsket er at skabe en vejledningskultur i relation til digitale værktøjer, hvor både indskolingslærere og sfo-pædagoger indtænkes. Projektet virker klart og gennemtænkt og med gode anvendelsesmuligheder for vejledere på andre af landets skoler. Det er positivt med det planlagte aktionslærings- og caseperspektiv. Desuden kan projektet være et godt bidrag i forhold til at klargøre skolebibliotekets funktion og indtænke denne i et skoleudviklingsperspektiv.