Kunstformidling som greb til læselyst

Kort om projektet

Hvalsø Skole og Lejre Bibliotek & Arkiv ønsker sammen at skabe et læselystlaboratorium der kan skabe en ny vej til læsning der ikke – så at sige – folder bogen ud indefra, men derimod opsøger koblingen til de narrativer det omgivende samfund skaber udefra.

Da Hvalsø Skole har indrettet udstillingsmiljøer for kunst i deres PLC, vil læselystlaboratoriet i projektmodningsfasen anvende kunstformidling som greb til at få øje på de fortællinger billeder kan rumme alt afhængig af beskueren, for at undersøge om metoden kan anvendes til både at styrke elever på mellemtrinnets sproglige udvikling og til at pirre deres nysgerrighed og lyst til at læse litteratur.

Projektmodningen giver PLC og bibliotekers personale indblik i målgruppens interesser, erfaringer og holdninger, så de bedre kan rådgives og udfordres i forhold til deres valg af litteratur og i styrkelsen af deres læselyst. For børnene vil projektet, udover at kvalificere betjeningen af deres litterære behov, styrke den enkeltes observations- og argumentationsevner og ordforråd samt deres demokratiske kompetencer og deres glæde ved kunst, fortælling og litteratur.

Denne ansøgning er til det indholdsmæssige og metodiske i projektet for at undersøge læselystlaboratorie-idéens potentiale og om kunstformidling som greb på sigt kan styrke læselyst for alle aldersgrupper. Hvis projektet bliver finansieret, har Byudvikling Hvalsø udtrykt interesse i et samarbejde om udviklingen af de fysiske rammer for et læselystlaboratorium

Samarbejdspartnere

Hvalsø Skole
Samlet bevilling: 70.000 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til

Kontakt