Kulturkanal Rudersdal

Kort om projektet

Projektet vil undersøge mulighederne for et tættere samarbejde på tværs af skoler og kulturinstitutioner. Det skal udmønte sig i en virtuel Kulturkanal, som skal skal være todelt. Den skal både være en samlet oversigt over de kommunale kulturinstitutioner og deres tilbud til skolerne og en platform, hvor eleverne kan formidle deres oplevelse af mødet med kulturen.
Her kan Skolebibliotekerne og samarbejdspartnerne blive dynamo for noget af den understøttende undervisning, der kommer til at foregå i fremtidens skole.

Begrundelse for tilsagn

Med projektmodningen ønskes at afsøge mulighederne for at skabe en ”kulturkanal” – en digital platform, der samler og udbreder information om lokale kulturtilbud. Projektmodningen er begyndelsen til et projekt, der kan vise sig at blive relevant og enkelt og som taler lige ind i en aktuel skolebibliotekskontekst. Projektet kan give det pædagogiske læringscenter en klart defineret rolle som igangsætter, vedligeholder, facilitator og udbreder.
Samlet bevilling: 26.000 kr.
Afsluttet:
til

Kontakt

Nærum Skole