Kulturformidling til grundskolens elever - et samarbejde mellem skole, forening og kulturinstitution

Kort om projektet

Projektet understøtter en kulturformidling, der ellers ikke ville være mulig pga.
● Transporttiden ml. skole og museum
● Kunstformidlerne bruge lokalmiljøet, så eleverne ser kunsten formidlet i deres eget miljø, og dermed får en anden forståelse for kunst.
● Kunstformidlernes oplæg vil gøre det muligt efterfølgende at arbejde videre med forløbet i skolen.
● Eleverne får ‘fingrene’ i den kunst, som der formidles under forløbet, og der vil være fokus på at skabe en interesse og nysgerrighed for kunst som begreb, og dermed et ønske om at opsøge det og bemærke det i dagligdagen.

Begrundelse for tilsagn

Afgørelse:
Med forbehold for Aktstykket om udlodningsmidler til kulturelle formåls endelige vedtagelse (forventet i maj måned 2016) får Dragør Kommune tilskud på 164.000,00 kr. til Kulturformidling til grundskolens elever - et samarbejde mellem skole, forening og kulturinstitution.
Samlet bevilling: 164.000 kr.
Afsluttet:
til

Kontakt