Konsolidering af Learninglib.dk – en national digital platform for skabelse og deling af informationsfaglige e-læringsobjekter

Kort om projektet

Projektideen udmøntes med henblik på opfyldelse af indsatsområde 4: Konsolidering – målområde 3+4 samt indsatsområde 5 Det virtuelle bibliotek på gymnasierne – målområde 2.

LearningLib.dk https://learninglib.dk/ er en national digital platform for skabelse og deling af informationsfaglige e-læringsobjekter. I 2016 er platformen - i DEFF projektet E-læring, informationskompetence og biblioteksservice - blevet samlet op og moderniseret specielt med fokus på brugervenlighed. Den primære målgruppe for indholdsproduktion er fagpersoner som arbejder professionelt med formidling og undervisning af informationsvidenskab i alle dens afskygninger.
Platformen er netop lanceret i sin nye form og er klar til at blive taget i anvendelse af projektkonsortiets biblioteker. Vi anser nu systemet for at være så godt til deling af viden og konkrete e-læringsobjekter på tværs af fag-, forsknings- og uddannelsesbibliotekerne, at det er klart til at blive sat i bæredygtig drift i sektoren. Der tegner sig derfor konturerne af et produkt, som vil kunne tjene som en fælles fremadrettet videndelingsplatform for e-læringsobjekter produceret i fag-, forsknings- og uddannelsesbibliotekerne.

Projektet vil

• sikre en fremtid for LearningLib.dk gennem en konsolidering og form, byggende på permanente governance- og finansieringsaftaler på tværs af sektoren. DEFF har hidtil betalt for drift og support af LearningLib.dk, men det ophører ved udløbet af indeværende DEFF-projekt, hvorfor platformen ikke længere er forankret og sikret en fremadrettet drift

således at fag-, forsknings- og uddannelsesbibliotekerne fortsat kan

• Tilbyde en fælles fremadrettet systemløsning for medarbejdere i danske fag-, forsknings- og
uddannelsesbiblioteker, herunder gymnasiebibliotekerne, til skabelse af egne e-læringsobjekter med det formål for øje at styrke brugernes informationskompetence – samt at genbruge, tilpasse og videreudvikle på andres og dele objekter produceret udenfor platformen.

• Understøtte opgaver, som er målrettet uddannelsernes virtuelle læringsmiljøer og bibliotekernes samarbejde om uddannelses-it, som en vigtig del af uddannelsesinstitutionernes digitaliseringsstrategier

• Styrke studerendes læring og underviseres undervisning på alle uddannelsesniveauer fra gymnasie- til universitetsuddannelserne

Kontakt

Kontaktperson Arhus Universitet: Per Lindblad Johansen