Integration af åbne data i bibliotekernes online katalog

Kort om projektet

"Integration af åbne data i bibliotekernes online katalog” beriger danske bibliotekers OPAC med eksternt indhold og gør den mere aktivt formidlende. Det styrker bibliotekerne i digital formidling og brugerne får større mulighed for at finde ukendt litteratur. Projektet udmunder i en applikation på prototypeniveau, som kan modtage input fra bibliotekets OPAC og vise åbne data fra internettet.

Der er et voksende ønske fra brugerne om at få vist informationer fra flere kilder på en gang. Bibliotekerne vil fremadrettet bruge deres online katalog til andet end fremfinding og verificiering. Projektets udvikling peger frem mod biblioteksdatabaser og andre eksterne kilder, der bygger på linked data.

Begrundelse for tilsagn

DDB finder, at projektet vil have væsentlig værdi for bibliotekerne, idet det på konkret
vis afprøver Linked Data teknologien og dermed skaber konkret erfaring med at linke
data på en anden måde, end man i dag gør i brønden. Desuden vil projektet give
værdifulde erfaringer med brugen af RDA. Samlet set finder DDB, at projektet vil have
en positiv national værdi. Projektets realisérbarhed afhænger af bl.a. af en skarp og
selektiv afgrænsning af mulige eksterne kilder.
Samlet bevilling: 246.000 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til
Pulje: DDB puljen

Kontakt

Odense Centralbibliotek