Innovate, make, remake

Kort om projektet

Under temaerne Energi og Ressourcer vil projektet udforske hvordan biblioteket kan arbejde med det performative rum, i et samarbejde med det lokale erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner, - primært erhvervsuddannelser. Projektet forstærker bibliotekets samfundsmæssige værdi som et sted, hvor der skabes innovation og bygges broer mellem miljøer – boglige og mindre boglige. Projektet skaber aktiviteter, der giver borgerne værdi ved at stimulere til udvikling af netværk, kompetencer og innovation.

Indrapportering

Begrundelse for tilsagn

Projektet indstilles til projektmodning. Der er de forrige år blevet arbejdet intensivt med laboratorie-tilgangen (fab-labs og maker-spaces) i flere større projekter. Det, der giver jeres
projektansøgning nyhedsværdi, er målgruppen. At projektet ikke har en eller flere underskrevne samarbejdsaftaler er en væsentlig mangel ligesom beskrivelsen forekommer meget overordnet og upræcis. Kulturstyrelsen finder det nødvendigt, at der foreligger en mere præcis beskrivelse af projektets indhold, metode og kriterier, før et egentligt projekt iværksættes.
Samlet bevilling: 50.000 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til

Kontakt

Esbjerg Kommunes Biblioteker