Informationskompetente elever i folkeskolen - Når folkeskolen og folkebiblioteket samarbejder - SøgSmart

Kort om projektet

Projektets formål er at udvikle et digitalt værktøj, der understøtter folkeskolens arbejde omkring udvikling af elevernes informationskompetence. Der udarbejdes læringsmål og aktiviteter til alle klassetrin. Værktøjet kan integreres i lærernes undervisningsforløb. Udviklingen af værktøjet sker i et partnerskab med Centre for Undervisningsmidler i Danmark. Værktøjet bliver en løftestang til at initiere samarbejde mellem Bibliotekerne og PLC om elevernes udvikling af Informationskompetence
Samlet bevilling: 942.250 kr.
Afsluttet:
til

Kontakt

Karen Myhre Jensen, Gentofte Bibliotekerne