Implementering af national strategi for datamanagement/Data management indsats

Kort om projektet

Sikre at værdien af danske forskningsdata bevares
og realiseres nu og for fremtiden.
Bedre og mere konkurrencedygtig forskning gennem effektiv opsamling, sikring, formidling
og genbrug af relevante danske forskningsdata.
Forsknings- og revisionsmæssigt er forskningsdata aktiver, som institutionerne er stærkt interesserede i at registrere og håndtere forsvarligt. Der er vigtigt for at undgå tab af et fremtidigt forsknings- og innovationspotentiale af stor betydning.
Forskningsdata afgrænses til digitale data, der indsamles eller skabes mhp. forskning,
i modsætning til offentlige registre og andre kilder, der også kan gøres til genstand for forskning og videnskabelig analyse.
Aktiviteter, der sikrer at forskningsdata nemt og sikkert kan tilgås, deles, arkiveres, genfindes og forstås på kort såvel som langt sigt.
Samlet bevilling: 10.000.000 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til
Temaer:

Kontakt

Kontaktperson Danmarks Tekniske Universitet: Jakob Fritz Hansen