Implementering af national arkiveringsløsning baseret på Private LOCKSS Network (LOCKSS PLN)

Kort om projektet

DEFF projektet ”Permanent adgang og adgang ved opsigelse – national arkivering baseret på Private LOCKSS Network (LOCKSS PLN)” udarbejdede i 2018 et beslutningsgrundlag for etablering af en national arkiveringsløsning baseret på LOCKSS PLN, samme løsning som UK, Italien og Schweitz er i gang med at implementere . Universitetsbibliotekscheferne har drøftet og nikket til projektets anbefalinger og ønsker at arbejde videre med de løsninger samt den viden og erfaring, som er opsamlet i DEFF projekterne inden for dette område i de seneste år. Formålet med dette nye projekt er, at implementere en national arkiveringsløsning baseret på LOCKSS PLN.
Implementeringen vil være baseret på den løsning, som er beskrevet i ”Beslutningsgrundlag for etablering af national arkiveringsløsning baseret på LOCKSS PLN”.
Implementeringen af en arkiveringsløsning har været på ønskelisten siden etablering af DEF i 1997, og nu er vi så langt internationalt og nationalt, at det er muligt
Samlet bevilling: 1.500.000 kr.
Målgruppe:
Igangværende:
til
Temaer:

Kontakt

Kontaktperson fra Danmarks Tekniske Universitet: Gitte Bruun Jensen